اداره کل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان فارس- معاونت بازسازي

   سایت اطلاع رسانی  نظام فني روستائي

 

بسمه تعالی                                            ورود ناظرین فعال (قدیمی) دارای کد نظارت روستائی بنیاد مسکن فارس

با توجه به تکمیل ظرفیت  ثبت نام به پایان رسید.

ثبت نام در سمینار آموزشی

باطلاع می رساند سازمان مهندسی ساختمان با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس در نظر دارد دو سمینار آموزشی

1-بررسی متالوژیکی جوش ذوبی سازه های فولادی در تاریخ 28/8/93 ساعت 16 در ساختمان شماره 2 نظام مهندسی

2- سقف های حفره دار بتنی با سخنرانی دکتر محمودرضا بنان در تاریخ 5/9/93 ساعت 15:45 الی 20 در تالار احسان شیراز

ویژه ناظین برگزار نماید . مقتضی است در صورت تمایل به  ثبت نام از طریق  لینک زیر اقدام نمائید .

 

ورود ناظرین   عضو نظام فنی روستائی بنیاد مسکن فارس

 

ورود ناظرین فعال (قدیمی) دارای کد نظارت روستائی بنیاد مسکن فارس