اداره کل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان فارس- معاونت بازسازي

   سایت اطلاع رسانی  نظام فني روستائي

 

بسمه تعالی

 

ورود ناظرین عضو نظام فنی روستائی و ثبت نام در دوره آموزشی

ادرس ایمیل معاونت بازسازی و مسکن روستائی

bmefbazsazi@gmail.com

ورود دفاتر طراحی و مهندسی

دریافت نامه تامل برانگیز یک دانش آموز پس از زلزله استان کرمانشاه  در خصوص ضرورت مقاوم سازی

 

عضو محترم نظام فنی روستائی خواهشمند است هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اعلام نظر در خصوص

 دوره آموزشی   مورخ  17 و 18 مهرماه را به آدرس ایمیل  bmefbazsazi@gmail.com  ارسال نمائید.