بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان فارس- معاونت بازسازي

ورود ناظرین

 

صفحه اطلاع رسانی  سایت   نظام فني روستائي(Home Page)

ورود ناظرین به سیستم

 شماره پروانه اشتغال (همراه با خط تیره مابین وارد شود.)  مثال :  00405-300-17-10

  شماره شناسنامه:

ورود

 

برای استفاده بهینه ارسایت فونتهای نرم افزار را download و در کامپیوتر خود نصب نمائید .

Copyright 2010. All rights reservedBy amir.azizi in bazsazi