اداره کل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان فارس- معاونت بازسازي

   سایت اطلاع رسانی  نظام فني روستائي

 

بسمه تعالی

 

ورود ناظرین عضو نظام فنی روستائی و ثبت نام در دوره آموزشی

ادرس ایمیل معاونت بازسازی و مسکن روستائی

bmefbazsazi@gmail.com

ورود دفاتر طراحی و مهندسی

سمیناربررسی زلزله کرمانشاه  

مکان و زمان : دانشگاه مهندسی شماره 2 شیراز-سالن رازی دانشکده نفت -دوشنبه 3/2/97

ساعت 4تا 8 عصر

ناظرین برای ثبت نام به کنترل پنل سایت خود مراجعه نمایند .

اسامی محاسبین دفاتر از قبل ثبت گردید ه است و نیازی به ثبت نام نیست.

 

 

 

دریافت نامه تامل برانگیز یک دانش آموز پس از زلزله استان کرمانشاه  در خصوص ضرورت مقاوم سازی